Languages

You are here

Wstęp

Zadaniem programu MusicGen jest przeprowadzanie procesu ewolucji fraz muzycznych. Ze względu na charakterystykę problemu zakłada się aktywne uczestnictwo użytkownika w procesie generacji kolejnych pokoleń fraz muzycznych. Uczestnictwo to sprowadza się do roli osoby decydującej, poprzez ocenę generowanych fraz, o własnościach ewoluujących fraz.

Program i tekst: Jerzy Błaszczyński, Marcin Szymański
Prowadzący: Maciej Komosiński