Languages

You are here

Opis korzystania z programu

Instrukcja obsługi

Menu

Ewolucja
 • Nowa – powoduje restart procesu ewolucji. Uwaga Wszystkie dane z poprzedniego procesu ewolucji są w tym przypadku tracone.
 • Dodaj nową frazę – umożliwia dodanie frazy zapisanej w formacie programu MusicGen.
 • Zapisz frazę – umożliwia zapis frazy w formacie programu MusicGen.
 • Zapisz frazę jako midi – umożliwia zapis frazy w formacie midi.
Opcje
 • Ustawienia procesu ewolucji – wywołuje okno Parametry procesu ewolucji.
 • Applet Info – pokazuje jakie ustawienia w pliku .java.policy są wymagane aby korzystać ze wszystkich możliwości programu.

Obiekty w głównym oknie

 • Pole liczba pokoleń i przycisk start – naciśnięcie przycisku powoduje uruchomienie procesu ewolucji przeprowadzanego przez liczbę pokoleń odpowiadającą zawartości pola.
 • Lista fraz – wszystkie opisane niżej przyciski z tego okna operują na frazie wybranej z listy.

Opis frazy na liście osobników:
[Ranking] w:Wiek M=_evalMelo->evalMelo V=_evalVelo->evalVelo I=_evalInter->evalInter R=_evalRthm->evalRthm [l_Nut:l_Taktów*Metrum@Tempo] Komentarz

 • Przyciski Zagraj i Stop – umożliwiają rozpoczęcie i zatrzymanie odtwarzania wybranej frazy.
 • Pole i przycisk Ustaw czas ochronny (liczbę pokoleń) na – umożliwia ustawienie okresu w czasie którego fraza bez względu na jej jakość nie będzie usuwana z populacji.
 • Przyciski Ustaw ocenę, Ustaw ocenę zgodną z rankingiem i suwak Ocena – Suwak Ocena pokazuje aktualną ocenę wybranej frazy. Ocenę tą użytkownik może zmienić zgodnie z własnymi odczuciami, poprzez zmianę pozycji suwaka i naciśnięcie przycisku Ustaw ocenę. Możliwy jest także powrót do oceny wyznaczonej przez program poprzez naciśnięcie przycisku Ustaw ocenę zgodną z rankingiem.

Obiekty w oknie Parametry ewolucji

W celu dokładnego zrozumienia wpływu ustawień, jakie udostępnia to okno, na proces ewolucji fraz muzycznych konieczne jest przeczytanie części dotyczącej ewolucji fraz muzycznych.

 • Pole Prawdopodobieństwo mutacji – ustawia prawdopodobieństwo mutacji każdego z genów populacji.
 • Pole Prawdopodobieństwo krzyżowania – ustawia prawdopodobieństwo krzyżowania fraz muzycznych.
 • Pole Wielkość populacji – ustawia wielkość populacji fraz muzycznych.
 • Pole Maksymalna liczba nut we frazie – ustawia liczbę nut frazy – nie powinna być ona duża (większa niż 30).
 • Przyciski krzyżowanie muzyczne, krzyżowanie zwykłe – ustawiają sposób krzyżowania fraz muzycznych.